Karolína SDC Bratislava

Registračný formulár


Cenník

CZKEUR cena za
badge tanečník 1000Kč41€akciu
badge netanečník 25Kč1€akciu
prespanie vo vlastnom spacáku 100Kč4€1 noc
posteľ v ubytovni 2000Kč82€4 noci

Dôležité informácie (termíny, spôsob platby, registrácia)

Z organizačných dôvodov je počet miest na akcii obmedzený na 40 tanečníkov.
Registrácia sa stáva záväznou po uhradení platby, inak bude rezervácia uvolnená ďalším záujemcom. Splatnosť je 14 dní od uskutočnenia registrácie.
Pre uskutočnenie podujatia je potrebné naplniť minimálnu kapacitu do 15.4.2024.
V prípade obsadenia kapacity akcie budete zaregistrovaný do zoznamu čakateľov bez nutnosti platby a v prípade uvolnenia miesta bezodkladne informovaný v poradí podľa času prihlásenia.

Storno podmienky


typ platby podmienka vrátená čiastka
ubytovanie neúčasť na akcii 100% platby
kredit do bufetu neúčasť na akcii 100% platby
badge v prípade neuskutočnenia akcie 100% platby
badge pri stornovaní do 15.4.2024 100% platby
badge pri stornovaní po 15.4.2024,
za podmienky zachovania minimálnej kapacity podujatia
50% platby